فیزیک 3

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

الکتریسته ساکن و خازن (تستی) - استاد رسولی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

از این مبحث به طور متوسط 2 الی 3 سوال در کنکورهای سراسری طراحی شده است. .....

ترمودینامیک(تشریحی) - استاد رسولی

40,000تومان مالیات پیشین 40,000تومان

فیزیک سال 3 - استاد یحیوی

180,000تومان مالیات پیشین 180,000تومان

مغناطیسی و القا (تستی) - استاد رسولی

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

گروه تجربی نیز 3 سوال به این دو بخش اختصاص دارد .....

مغناطیسی و القا (تشریحی) - استاد رسولی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

تعــداد حلقــه: 7 حلقه DVD حلقه (1): مغناطیس و آهن ربا.القاى خاصیت مغناطیسى.خطوط میدان نیروى وا.....