زیست شناسی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

زیست سال دوم (تشریحی) - استاد فخری

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

شامل 8 فصل است و از این مباحث 15-14 سوال در هر سال طراحی می شود مولکول های زیستی – سفری به درون س.....

زیست سال دوم - استاد غیاثی

150,000تومان مالیات پیشین 150,000تومان

تعداد حلقه : 9 حلقه dvd حلقه (1): ملکــول هاى زیستى . DNA و تولید پروتیین.گروه بنــدى مواد .....

زیست سال سوم (تشریحی) - استاد فخری

85,000تومان مالیات پیشین 85,000تومان

شامل 11 فصل است که در سالهای گذشته 17-18 سوال به این مباحث اختصاص داده شده است. .....

زیست سال سوم - استاد آرامفر

120,000تومان مالیات پیشین 120,000تومان

زیست سال سوم - استاد غیاثی

150,000تومان مالیات پیشین 150,000تومان

تعداد حلقه : 12 حلقه dvd حلقه (1): مکانیسم هاى دفاع و انـــواع آن.ایمنى و انواع گلبرگ هاى سفید.پا.....

زیست سال چهارم (تشریحی) - استاد فخری

110,000تومان مالیات پیشین 110,000تومان

شامل 11 فصل است که در سالهای گذشته 18 سوال به این مبحث اختصاص داده شده است.   .....

زیست پیش 1 - استاد آرامفر

180,000تومان مالیات پیشین 180,000تومان

زیست پیش 1 - استاد آرامفر .....

زیست پیش 2 - استاد آرامفر

120,000تومان مالیات پیشین 120,000تومان

زیست پیش 2 - استاد آرامفر .....

زیست گیاهی به همراه جزوه - استاد آرامفر

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

زیست گیاهی به همراه جزوه - استاد آرامفر .....

ژنتیک - استاد غیاثی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

کنکور ، سایت کنکور  ژنتیک ( مباحث کنکور ) شامل : شامل فصول 5 تا 8 سال سوم و فصل 5 سال چهارم م.....

ژنتیک مندلی به همراه جزوه - استاد آرامفر

110,000تومان مالیات پیشین 110,000تومان

ژنتیک مندلی به همراه جزوه - استاد آرامفر .....