فیزیک 2

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بردار و حرکت شانسی - استاد رسولی

50,000تومان مالیات پیشین 50,000تومان

فصل پنجم(تشریحی) -استاد رسولی

30,000تومان مالیات پیشین 30,000تومان

تعــداد حلقــه: 4 DVD حلقه (1) : شکست نور، زاویه تابش زاویـه شکست و زاویه انحراف و ضریـب شکست.ق.....

فیزیک سال دوم تستی - استاد یحیوی

150,000تومان مالیات پیشین 150,000تومان

تعــداد حلقــه: 10 حلقه DVD حلقه (1) :تعریف کار و انـــرژى و نیروهــاى پایستار، رســـم اشکال و ت.....

ویژگی ماده (تستی) فشار و گرما - استاد رسولی

25,000تومان مالیات پیشین 25,000تومان

كنكور ، سايت كنكور و گروه تجربی 3 سوال مدار تک حلقه-مقاومت معادل و ساده سازی مدار- یادآوری های م.....

گرما و قانون گازها - استاد رسولی

40,000تومان مالیات پیشین 40,000تومان

از این مبحث به طور متوسط 2 سوال در کنکور های سراسری طراحی شده است . .....