ریاضی رشته ریاضی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

انتگرال - استاد قریشی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

در زیر گروه ریاضی 3 سوال به این مبحث اختصاص دارد پیشنیاز این مبحث مشتق و کاربرد مشتق است. .....

تابع - استاد قریشی

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

این مبحث یکی از مباحث پر اهمیت در هر دو رشته است که یادگیری کلیه ی مباحث پر سوال منوط بر یادگیری کام.....

جمع بندی ریاضی - استاد قریشی

120,000تومان مالیات پیشین 120,000تومان

تعداد حلقه : 7حلقه dvd حلقه (1): جبرو احتمال.انواع استدلال هاى ریاضى.مثــال نقض، اثبات بازگشتى، ب.....

حد و پیوستگی ، مجانب - استاد مهربان

240,000تومان مالیات پیشین 240,000تومان

تعداد حلقه :25 حلقه dvd حلقه (1) : مفاهیم مقدماتى حد  حلقه (2):حد چپ و راست – حل تست ح.....

حسابان فصل 1 دیفرانسیل فصل 0 - استاد قریشی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

تعداد حلقه :6 حلقه DVD حلقه (1): Sn در تصاعد حسابى و هندسى.بخش پذیرى و تقسیم با نکات.بسط دو جمله .....

کاربرد مشتق - استاد مهربان

200,000تومان مالیات پیشین 200,000تومان

10 سوال ( همراه با مشتق) .....