شیمی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

شیمی ارتقا معدل سال سوم - استادرادمان مهر

150,000تومان مالیات پیشین 150,000تومان

واکنش های شیمیایی واستوکیومتری و ترکیب – تجزیه – تشخیص یون فلزات – موازنه – کیسه هوا و بنزین – کارای.....

شیمی پیش 1 به همراه جزوه- استادرادمان مهر

150,000تومان مالیات پیشین 150,000تومان

شامل آموزش کامل شیمی پیش 1 و آنالیز  تست ها به صورت فصل به فصل ( تست آزمون های سالهای 85 تا 93 .....

شیمی پیش 2 - استادرادمان مهر

120,000تومان مالیات پیشین 120,000تومان

شامل آموزش کامل شیمی پیش 2 و آنالیز  تست های این درس به صورت فصل به فصل ( تست آزمون های سالهای .....