هندسه تحلیلی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بردار خط و صفحه - استاد قریشی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

مقاطع مخروطی - استاد قریشی

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

از مبحث هندسه مختصاتی 2 سوال و منحنی های درجه ی دوم 2 سوال از 30 سوال درس ریاضی به این مبحث اختصاص د.....